W dniu 24.09.2012 na terenie naszej szkoły obok sali gimnastycznej zostało rozłożone planetarium "BUBA-SKY" z Lipinek koło Gorlic. Właściciele planetarium - panowie Bogumił Bubniak i Paweł Barszcz już o godzinie 7.00 zaczęli montować planetarium, a o godzinie 8.50 rozpoczął się pierwszy seans. W ramach oferty jaką przedstawiło nam "kosmiczne kino" nasi gimnazjaliści - 55 uczniów z klas Ib, IIa i IIb skorzystali z 45-cio minutowych seansów. Uczniowie obejrzeli  pokazy pt.: " Dwa Szkiełka" (na temat historii teleskopu) oraz "Podróż po Układzie Słonecznym" (na temat Słońca i planet Układu Słonecznego). Seanse są uzupełnieniem programu nauczania na przedmiotach fizyka i geografia.

        Z oferty planetarium skorzystała również bardzo liczna grupa - 162 uczniów szkoły podstawowej klas I - VI. Dla szkoły podstawowej zostało zaprezentowanych sześć 25-cio minutowych seansów pt.: "Witajcie planetki". Ostatni seans zakończył się o godzinie 14-tej. Seanse zostały obejrzane i wysłuchane przez uczniów naszych szkół z dużym zainteresowaniem. 

       Pokazy w planetarium polegały na wyświetleniu cyfrowego obrazu nieba wewnątrz przenośnej kopuły, na sklepieniu o powierzchni 56m2. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych programów symulacji nieba uczniowie mieli możliwość obejrzeć nad swoimi głowami nieboskłon oraz jego wygląd z odległych zakątków kosmosu. Pokazy były uzupełnione relaksującą muzyką,uczniowie oglądali je z pozycji leżącej, co było dodatkową atrakcją. Koordynatorem spotakania była mgr Danuta Binko.