W grudniu 2011r. ruszyła kolejna akcja SKC - POGOTOWIE KOLEŻEŃSKIE.  Będzie ona trwała do końca maja 2012r.

W akcję zaangażowanych jest  8 uczniów, którzy swoją pomoc w nauce zaoferowali młodszym kolegom i koleżankom, głównie z  klas I gimnazjum.