Pożegnanie absolwentów klas trzecich naszego Gimnazjum odbyło się 22 czerwca 2017r. Uczniowie klas trzecich, ich wychowawcy, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście wzięli udział we Mszy Świętej, którą odprawił Ks. Katecheta Rafał Więcław. Następnie wszyscy zebrani przeszli na salę gimnastyczną, gdzie odbył się uroczysty apel. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnów szkolnych, poczet sztandarowy Gimnazjum, który tworzyli uczniowie klas trzecich, uroczyście przekazał Sztandar Szkoły  swoim młodszym kolegom z klasy pierwszej.
Następnie głos zabrali przedstawiciele absolwentów Amelia Król i Nikodem Tyc z kl.IIIa, którzy wygłosili mowę pożegnalną w imieniu wszystkich absolwentów. Dalszą część apelu prowadziły: pani Bożena Buczek i pani Danuta Binko. Zapoznali wszystkich zebranych z najważniejszymi osiągnięciami absolwentów. Następnie pan dyrektor Ryszard Poradowski wręczył wyróżnienia i nagrody wyróżniającym się uczniom. 
Medal Najlepszy Absolwent 2017 z podobizną patrona szkoły i Jego słowami Zwyciężaj siebie!  otrzymali: Mateusz Cempa IIId, Szymon Zlocki IIId i Łukasz Świgut IIIc.
Gimnazjum z wyróżnieniem ukończyli:
Z kl. IIIa - Amelia Król, Rita Kościsz, Oliwia Nieć, Nikodem Tyc, Justyna Wójtowicz
Z kl. IIIb - Magdalena Reyman
Z kl. IIIc - Przemysław Kowalik, Łukasz Świgut i Dominika Zaczyk
Z kl. IIId- Mateusz Cempa, Szymon Cycoń, Izabela Dutka, Oliwia Kroczek i Szymon Zlocki.
 
Gratulujemy!